zyciolow_kosa.png "Kosa, w której zaklęto duszę Priscilli, półsmoczycy uwięzionej w Malowanym świecie Ariamis. Nawet bogowie lękali się straszliwej mocy tej istoty, więc trudno oczekiwać żeby śmiertelnik zdołał ją opanować."

Typ: Halabardy
Rodzaj ataku: Cięcie
Waga: 6.0
Wytrzymałość: 100

Otrzymany z:
  • Modyfikacja kosy/bicza/halabardy +10 z duszą Priscilli przez Olbrzymiego Kowala w Anor Londo.

Koszt wzmocnienia:
  • +1 5000 dusz + 1 szt. demonicznego tytanitu
  • +2 5000 dusz + 1 szt. demonicznego tytanitu
  • +3 5000 dusz + 2 szt. demonicznego tytanitu
  • +4 5000 dusz + 2 szt. demonicznego tytanitu
  • +5 5000 dusz + 4 szt. demonicznego tytanitu

Wskazówki:
  • Po każdym trafieniu przeciwnik otrzymuje 50 a ty 40 do stanu krwawienia. Gdy pasek się wypełni, krwawienie pozbawia ciebie/przeciwnika natychmiast 50% maks PŻ
  • Jedna z dwóch broni w grze, które powodują utratę połowy PŻ w przypadku krwawienia, podczas gdy pozostałe 30%. Tą drugą jest Sztylet Priscilli.

Wideo


Wymagania
siła.png
Siła
zwinność.png
Zwinność
inteligencja.png
Inteligencja
wiara.png
Wiara

16
14
0
0Obrażenia
Premia do parametrów
Dodatkowe efekty
Redukcja obrażeń (%)
Stabilność
Życiołowna Kosa
obraż_fiz.png
obraż_mag.png
obraż_ogn.png
obraż_blysk.png
obraż_kryt.png
siła.png
zwinność.png
inteligencja.png
wiara.png
krwaw.png
truciz.png
bosk.png
okult.png
def_fiz.png
def_mag.png
def_ogn.png
def_blysk.png
stabil.png
0
180
0
0
0
100
E
B
-
-
50040
10
30
30
22
+1
181
0
0
0
100
E
B
-
-
50040
10
30
30
22
+2
198
0
0
0
100
E
B
-
-
50040
10
30
30
22
+3
214
0
0
0
100
E
B
-
-
50040
10
30
30
22
+4
234
0
0
0
100
E
B
-
-
50040
10
30
30
22
+5
247
0
0
0
100
E
B
-
-
50040
10
30
30
22Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈