2003.png
"To czarny kryształ, długi symbol pożegnania, nadawany wygnanym nieumarłym. Kryształ odsyła upiory do domów albo odsyła ciebie.
Unikaj pochopnego korzystania z tego przedmiotu, jeśli chcesz utrzymywać dobre stosunki."


Zastosowanie w PvP
  • Używany do odesłania wezwanych białych upiorów do ich światów.
  • Używany do opuszczenia świata gospodarza jako wezwany lub atakujący upiór.
  • Gdy użyjesz go, będąc wezwanym do pomocy zyskasz jedną winy w Księdze winnych.
  • Jako gospodarz możesz użyć kryształu, aby zobaczyć zwycięstwa w trybie online twoich upiorów.


Zastosowanie w PvE
  • Używany do odesłania wezwanych Upiorów NPC z powrotem do ich światów.
    • Wygnani NPC nie będą mogli być ponownie wezwani do tego samego świata, nawet po odpoczynku przy ognisku, dopiero restart gry pozwala ponownie ujrzeć ich znaki.


Lokacja
  • Dostępny od początku gry.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈