external image xClSD.jpg
Elizabeth jest wielkim gadającym grzybem, który prosi gracza o pomoc w uratowaniu po raz kolejny Dusk, tym razem z Otchłani. Opisuje siebie jako strażniczkę sanktuarium i matkę chrzestną Dusk. Sprzedaje te same czary i przedmioty co Dusk (jako że ona jest niedostępna do momentu uwolnienia jej), oraz proszek naprawczy. Znajduje się w Sanktuarium Oolacile.
Po uratowaniu Dusk, nagrodzi cię 3 grzybkami Elizabeth, unikalnymi przedmiotami do użycia, które przez ograniczony czas regenerują twoje PŻ.

​Łupy
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈