Elizabeth's Mushroom.png

"Duży grzyb leczniczy Elizabeth, strażniczki sanktuarium.
Zjedzenie grzyba wzmacnia ciało i przez krótki czas szybko przywraca PŻ.
Ten silny efekt może stanowić o życiu i śmierci wojownika."


Zastosowanie
  • Po spożyciu regeneruje PŻ przez 30 sekund.
  • Tempo regeneracji to w przybliżeniu 100 PŻ/s
  • Po oddaniu Framptowi otrzymasz 1000 dusz

Lokacja
  • 1 szt. można znaleźć w Królewskim Lesie. Patrz wideo poniżej.
  • Nagroda od Elizabeth za uratowanie Dusk z rąk Manusa. Wypadają także po zabiciu jej lub gdy wcześniej zabijesz Dusk w Dorzeczu, Elizabeth będzie martwa i w jej miejscu znajdziesz te grzybki.

Lokalizacja grzybka Elizabeth
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈