Nico_pic.PNG Pojawia się w Kaplicy Firelink wraz z Vince'em i Reah z Thorolund, po pokonaniu Demona Capra. Znajduje się w pobliżu Petrusa z Thorolund.
  • Nie jest zbyt rozmowny, gdy próbujesz z nim porozmawiać
  • Zniknie z Kaplicy Firelink, gdy wszystkie opcje dialogowe z Vince'em, Nico, Reah i Petrusem zostaną wyczerpane.
  • Pojawi się później jako pusty w Grobowcu Olbrzymów. Reah poprosi cię o zabicie jego i Vince'a, gdy ją spotkasz w tej lokacji.
  • Jeśli zaatakujesz go w Kaplicy Firelink, stanie się wrogo nastawiony wraz z Vince'em, Reah i Petrusem.

Spotkania
  • Pierwsze w Kaplicy Firelink, po pokonaniu Demona Capra
  • Drugie w Grobowcu Olbrzymów

Łupy:
  • 1000 dusz zarówno jako człowiek jak i pusty.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈