Cloranthy_ring.png "Starożytny pierścień nieznanego pochodzenia z wygrawerowanym dużym kwiatem. Przyspiesza odzyskiwanie energii."

Działanie

  • przyspiesza regenerację energii o 20%

Lokalizacja

  • znajduje się w sekretnym miejscu po środku Wielkiej Pustki, po zeskoczeniu na środek drzewa

Zastosowanie

  • efekt kumuluje się z tarczą z wzorem trawy, Maską Dziecka, zielonym pąkiem
  • szybsza regeneracja energii zwalnia cię w pewnym stopniu od inwestowania w wytrzymałość, która jest kluczowa dla graczy. Jest to doskonały pierścień dla graczy, którzy zużywają dużo energii, czy to blokując czy często atakując, robiąc uniki i ataki, bądź też wymachując wielokrotnie dużą bronią
  • nie jest polecany nowym graczom, którzy chcą wykorzystywać pierścienie zamiast inwestowania w statystyki

Wideo
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈