piersc_Havela.png "Pierścień upamiętniający Havela Skałę, towarzysza boju Gwyna. Ludzie Havela nosili ten pierścień, aby pokazać innym swą niezłomną wiarę i móc dźwigać większe ciężary."

Działanie

  • zwiększa udźwig o 50%

Lokalizacja

  • otrzymywany po pokonaniu Havela Skały, broniącego przejścia między Miastem Nieumarłych a Dorzeczem Darkroot

Zastosowanie

  • ten pierścień jest doskonały, by zwiększyć obronę twojej postaci bez obawy o wolniejsze poruszanie się. W związku z tym, że wzrost jest procentowy, pierścień ten jest bardziej przydatny dla postaci z większą energią.
  • olbrzymia broń zazwyczaj waży ponad 10, a najcięższa waży 28, więc pomaga on postaciom noszącym tego typu bronie poruszać się szybciej
  • założenie pierścienia Havela z pierścieniem Przychylności i Ochrony zwiększa udźwig o 80%
  • założenie pierścienia Havela, pierścienia Przychylności i Ochrony oraz Maski Ojca zwiększa udźwig o 89% (patch 1.06)
  • zabicie Havela w tym samym momencie gdy on zabije ciebie spowoduje, że pierścień przepadnieTired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈