piersc_istoty.png "Pierścień z małym czerwonym klejnotem. Nieznaczne zwiększa żywotność. Pierścienie potrafią zwiększyć rozmaite odporności postaci, pozwalając jej przeżyć na szlaku."

Działanie

  • zwiększa maksymalną liczbę punktów życia o 5%

Lokalizacja


Zastosowanie

  • efekt kumuluje się z pierścieniem Przychylności i Ochrony oraz Maską Matki
  • najbardziej przydatny dla postaci z wysoką witalnością lub w połączeniu z innymi przedmiotami zwiększającymi punkty życia, z powodu jego nieznacznego efektu. Połączenie wszystkich trzech przedmiotów daje premię ok. 45% i przy 43 pkt witalności twoje punkty życia przekroczą 2000.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈