piersc_mgly.png "Ci którzy zaskarbią sobie sympatię Alviny mogą któregoś dnia otrzymać ten tajemniczy, przypominający gruszkę pierścień. Jego niezwykła moc maskuje obecność tego, kto go nosi, pozwalając mu przemykać między nieprzyjaciółmi."

Działanie

  • Sprawia, że postać jest półprzezroczysta i trudniejsza do wykrycia.

Lokalizacja


Uwagi

  • W niespatchowanej wersji gry ten pierścień czyni graczy nienamierzalnymi (których jednak wciąż można zranić).

Zastosowanie

  • Założenie tego pierścienia bardzo pomaga w Katakumbach, jako że wybuchające głowy nie zobaczą ciebie i nie wybuchną, póki nie narobisz nadmiernego hałasu, np. biegnąc po wodzie.
  • Założenie tego pierścienia spowoduje zmniejszenie dystansu, z którego uruchamiany jest czar Samonaprowadzająca materia dusz o 80% normalnej odległości. Dotyczy to również czaru Pościg.
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈