Help
Help


"Stary pierścień starej wiedźmy. Całkiem pieczołowicie wykonany, ale zupełnie bezużyteczny." piersc_wiedzmy.png

Działanie

  • pozwala na rozmowę z siostrą Quelaag - Quelaan, bez niego próbując rozmowy pojawi się tylko "...?"

Lokalizacja

  • można go wybrać jako dar początkowy
  • drugim sposobem zdobycia go jest wymiana ze Snugglym za Słonecznego Robaka

Zastosowanie

  • poza możliwością rozmowy z Quelaan nie ma innych znanych zastosowań
  • nie powoduje zmniejszenia o połowę wymaganego Człowieczeństwa potrzebnego do awansu w przymierzu Sługi Chaosu. To błędne rozumienie wynikało zapewne z faktu, iż po opuszczeniu i powrocie do przymierza liczba ofiarowanych przedmiotów jest zmniejszona o połowę.

Uwagi

  • włoska, francuska i hiszpańska wersja opisu tego pierścienia mówi, o tym że wzmacnia on nieznacznie moc piromancji
    • nie jest to prawda, przynajmniej w przypadku ofensywnych piromancjiLoad more