przym_artoriasa.png "Ten pierścień jest symbolem paktu, jaki Artorias zawarł z mieszkańcami Otchłani. Ten kto jest w jego posiadaniu może bezpiecznie podróżować przez Otchłań."

Działanie


Lokalizacja

  • Otrzymywany po zabiciu Sifa.

Zastosowanie

  • Pierścień jest usuwany po przejściu do NG+, więc za każdym razem musisz zabić Sifa, by potem móc walczyć z Czterema Królami w Otchłani.
  • Gdy zdejmiesz go będąc w Otchłani, podczas gdy boss nie został jeszcze pokonany, zginiesz.
  • Jest wymagany gdy pomagasz komuś w walce z Czterema Królami. Jeśli go nie założysz zginiesz.
  • Nie trzeba go zakładać wchodząc do Otchłani po pokonaniu bossa.
  • Jeśli go upuścisz pojawi się w skrzyni obok kamiennej figury kobiety z dzieckiem w Kaplicy Firelink.
  • Tym przedmiotem nie można się wymieniać, ponieważ nie pokazuje się innym graczom gdy zostanie upuszczony.
  • Poza tym nie posiada żadnych innych właściwości.

Spekulacje

Pewien gracz doniósł, że udało mu się dokonać "wymiany" tego pierścienia na pryzmat, upuszczając pierścień przed pomnikiem, gdzie spotykasz Sifa, a następnie wracając do ogniska (kość wiodąca do domu lub śmierć). Być może jest to zależne od noszenia przedmiotów wykonanych z duszy Sifa (ten gracz nosił Wielką tarczę Artoriasa i Wielki miecz Artoriasa (zwykły), więc by próbować tego musisz być przynajmniej w NG+). Jednak ten sposób nie zawsze działa (4 na 40 prób), co oznacza, że jest jeszcze jakiś dodatkowy nieznany czynnik, który wpływa na to. Miej na uwadze, że jest to informacja NIEPOTWIERDZONA.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈