Rite_of_Kindling.png
"opis z gry"


Zastosowanie
Pozwala rozpalać ogniska więcej niż 1 raz.
Bez rytuału rozpalania, ogniska odnawiające 5 łyków z butelki Estusa można rozpalić raz. Po zdobyciu tego przedmiotu ogniska mogą być rozpalane maks. 3 razy, do 20 łyków butelki Estusa.


Lokacja
Zdobywany po pokonaniu Pinwheela w Katakumbach.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈