Ikona
Hidden_Body.png
Opis
"Starożytna magia zaginionej krainy Oolacile. Sprawia, że ciało staje się prawie niewidzialne.
Choć całkowita niewidzialność nie jest możliwa ze względu na zagrożenie rozpadem, rzucający musi przez chwilę stać nieruchomo, żeby wtopić się w otoczenie za pomocą niesamowitego kamuflażu."
Rodzaj
Czar
Typ
Magia defensywna rzucana na siebie
Wymagania
14 pkt Inteligencji
Zajmowane sloty
1
Liczba użyć
3
Czas trwania
30 sekund
Cena
2000 dusz
Gdzie można zdobyć
Dusk z Oolacile
Charakterystyka
Ukrywa twoją obecność, czyniąc cię trudniejszym do wykrycia.
Uwagi
Zmniejsza dystans, w którym wrogowie zareagują na twoją obecność.
Gdy czar jest aktywny samonaprowadzająca materia dusz nie wystrzeli, nawet jeśli będzie stał tuż przy postaci, która ma uaktywniony ten czar, dotyczy to:Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈