Vince_pic.png Pojawia się w Kaplicy Firelink wraz z Nico i Reah z Thorolund, po pokonaniu Demona Capra. Znajdują się w pobliżu Petrusa z Thorolund.
  • Skomentuje, że towarzyszy swej pani w jej szlachetnej misji razem z Nico.
  • Zniknie z Kaplicy Firelink, gdy wszystkie opcje dialogowe z Vince'em, Nico, Reah i Petrusem zostaną wyczerpane.
  • Pojawi się później jako pusty w Grobowcu Olbrzymów. Reah poprosi cię o zabicie jego i Nico, gdy ją spotkasz w tej lokacji.
  • Jeśli zaatakujesz go w Kaplicy Firelink, stanie się wrogo nastawiony wraz z Nico, Reah i Petrusem.

Spotkania
  • Pierwsze w Kaplicy Firelink, po pokonaniu Demona Capra
  • Drugie w Grobowcu Olbrzymów

Łupy:
  • 1000 dusz zarówno jako człowiek jak i pusty.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈