"Strażnicy od wieków strzegą wielkich obrazów Ariamis, przekazując ten obowiązek z pokolenia na pokolenie, ale już dawno zapomniano dlaczego tak czynią."

Ochrona fizyczna

Ochrona przed żywiołami

Odporność
zestaw_straznika_obrazu.png
Ikona
Nazwa i poziom ulepszenia
Wytrz
Waga
icon_prot_phy.png
Udrz
Cie
Pch
icon_prot_magi.png
icon_prot_fire.png
icon_prot_lightn.png
icon_res_poise.png
icon_res_bleed.png
icon_res_poison.png
icon_res_curse.png
painting_guardian_hood.png
Kaptur strażnika obrazu
150
0.6

3
3.6
3
3

31
11
8

0
12
30
0
Kaptur strażnika obrazu +5


4.6
5.6
4.6
4.6
48.1
17.1
12.4
0
15.2
38.1
7.6
painting_guardian_robe.png
Szata strażnika obrazu
150
1.6

9
10.8
9
9

34
29
21

0
32
78
16
Szata strażnika obrazu +5


14
16.7
14
14
52.7
44.9
32.6
0
40.6
99.1
20.3
painting_guardian_gloves.png
Rękawice strażnika obrazu
150
0.9

6
7.2
6
6

22
17
12

0
18
46
10
Rękawice strażnika obrazu +5


9.63
11.2
9.3
9.3
34.1
26.4
18.6
0
22.9
58.4
12.7
painting_guardian_waistcloth.png
Przepaska strażnika obrazu
150
4

22
26.4
22
22

30
44
42

0
21
51
10
Przepaska strażnika obrazu +5


34.1
40.9
34.1
34.1
46.5
68.2
65.1
0
26.7
64.8
12.7

Ogółem
150
7.1

40
48
40
40

117
91
83

0
83
205
36

Ogółem +562.33
74.4
62
62

181.4
156.6
128.7

0
105.4
260.4
53.3
Lokacja:

Uwagi:
  • Ulepszany za pomocą migoczącego tytanitu (10 szt., by ulepszyć jeden element zestawu do +5)Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈