2014.png
"Zielony chwast w kształcie kwiatu. Czasowo zwiększa szybkość odzyskiwania energii. To wyjątkowo gorzkie, gryzące zioło zbiera się czasem w dużych ilościach, ale zwykle to roślina jednoroczna występująca w pobliżu zbiorników wodnych."


Zastosowanie
  • Zwiększa regenerację energii o 93% po spożyciu.
  • Efekt trwa 60 sekund.
  • Kumuluje się z pierścieniem Cloranthy, tarczą ze wzorem trawy i maską dziecka.
  • Ten przedmiot nie może być użyty, gdy masz na sobie jakieś wzmocnienie lub na odwrót.


Lokacja



Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈