piersc_sok.png "Jeden z pierścieni wręczonych Czterem Rycerzom Gwyna. Pierścień Sokoła należał do Gougha Sokole Oko. Dzięki zwiększeniu zasięgu strzału wojownik może popisać się kunsztem godnym Gougha, który potrafił z łuku ubić smoka."

Działanie

  • Zwiększa zasięg wszystkich łuków o 50%
  • Przybliżanie jest również zwiększone, dotyczy to także lornetki.

Lokalizacja
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈