Poniżej zestawiono poszczególne części zbroi, które można sortować wg pożądanych kryteriów. By to zrobić kliknij raz na nazwę kategorii, kliknięcie po raz drugi odwróci sortowanie. "Przejdź do arkusza kalkulacyjnego" pozwala zmienić widok. By powrócić do widoku listy: menu Widok > Lista.

Lokacje poszczególnych elementów zbroi należy wyszukać na stronie ze zbrojami, przy zestawie zbroi, do którego on należy lub unikalnym elemencie zbroi (w przypadku hełmów nie będących częściami zestawów). O tym do jakiego zestawu należy dana część informuje ostatnia kolumna.

<< powrót do ZbroiTired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈