Gesty to emotki, które można wykonać, aby przekazać swoje uczucia do innych graczy lub NPC.
Użyj przycisku select aby wywołać menu gestów oraz edytuj je za pomocą przycisku Δ lub Y
Na Playstation 3 możesz przytrzymać przycisk X i korzystać z systemu SIX-AXIS do wykonywania gestów.
W wersji PC domyślnie wywołujesz to menu naciskając G.
Ostrzeżenie: Gdy używasz gestu, nie możesz poruszać się/atakować póki animacja gestu się nie skończy, tak więc używasz go na własne ryzyko.

Ikona
Gest
Jak zdobyć
7001.png
Wskaż naprzód
Dostępny od początku gry
7008.png
Wskaż w górę
Dostępny od początku gry
7009.png
Wskaż w dół
Dostępny od początku gry
7000.png
Przywołaj
Dostępny od początku gry
7006.png
Pomachaj
Dostępny od początku gry
7003.png
Ukłon
Dostępny od początku gry
7013.png
Staranny ukłon
Do nauczenia od Dusk z Oolacile w Dorzeczu Darkroot (przywołanie przy skale przy jeziorze z Hydrą)
7002.png
Hura!
Do nauczenia od kowala Andrei w Parafii Nieumarłych
7005.png
Cóż zrobić?
Do nauczenia od Petrusa z Thorolund w Kaplicy Firelink
7010.png
Spójrz w niebo
Do nauczenia od Shivy ze Wschodu w Blighttown (przymierze Leśnych Łowców)
7011.png
No, co jest?!
Do nauczenia od Oswalda z Carim w Parafii Nieumarłych
7004.png
Radość
Do nauczenia od Domhnalla z Zeny. Dostępny od początku dla Wędrowca
7014.png
Modlitwa
Do nauczenia od Reah z Thorolund. Rycerze i Kapłani mają do niego dostęp od początku
7012.png
Pokłon
Do nauczenia od Patchesa po pokonaniu Grobowca Olbrzymów
7007.png
Chwal słońce
Dostępny po przystąpieniu do przymierza Wojownik Słońca /lub podczas interakcji z Ołtarzem Słonecznego Blasku (przyłączenie się do przymierza nie jest wymagane, ale wymagane jest posiadanie Wiary na poziomie 25 pkt - wersja PC)


Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈