Dark Souls Kalkulator Przyzywania

dark_souls.jpg
Instrukcje: By znaleźć minimalny i maksymalny poziom graczy których możesz przyzwać wystarczy, że wpiszesz w okno swój poziom i wciśniesz przycisk oblicz.

Wyniki są pokazane na górze dla minimalnego poziomu i na dole dla maksymalnego i powinny być używane tylko dla przykładu. By zrozumieć system przyzwania używa się formuły : (poziom-10)-10 (do 11%) do (poziom-10)-10 (do 11%)
Pokazywane wyniki bazują na poziomie Hosta. Dla phantoma prawie nie ma różnicy ( 1 poziom +/-). Testowane przez ManatuBear w Grudniu 2012.
Podziękowania dla k!k0 za przekonwertowanie formułek na javascript!
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈