2017.png
"Kępka silnego mchu leczniczego z kwiatem. Redukuje trucizny i toksyny. Przywraca status. Toksyna to silniejsza postać trucizny, która szybko prowadzi do śmierci ofiary. Większość tego mchu bez kwiatu jest bezużyteczna przeciwko toksynom, a brak tych kępek może zakończyć się przedwczesnym zgonem."


Zastosowanie
Zmniejsza nagromadzanie się trucizny i toksyny oraz usuwa status "Zatrucie" i "Toksyny".
  • Toksyny to groźniejsza postać zatrucia, która pozbawia życia w szybszym tempie.


LokacjaJoin the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈