Paladyn Leeroy jest NPC, którego można wezwać w Katakumbach i spotkać w Grobowcu Olbrzymów. Przypomina Garla Vinlanda z Demon's Souls i nosi ciężki pancerz oraz broń, która wygląda jak Brandt z Demon's Souls.

Przyzwanie
Leeroy może być przyzwany przed walką z Pinwheelem w Katakumbach. Najpierw upewnij się, że jesteś człowiekiem. Jego znak jest na jednej z półek skalnych nad dnem doliny z Kościanymi kołami. Po zeskoczeniu z końca pierwszego mostu w tej lokacji, zeskocz jeszcze raz na niższy występ skalny, tam powinien znajdować się znak.

Miejsce inwazji
Będąc człowiekiem, biegnij od drugiego ogniska w Grobowcu Olbrzymów przed siebie aż ujrzysz ogromny mglisty przestwór (prawdopodobnie Popielne Jezioro) po lewej i wąską ścieżkę prowadzącą w dół po prawej. Na końcu ścieżki będzie wejście do jaskini. Przejdź przez nią a Leeroy pojawi się na końcu ścieżki.
Jego inwazja nastąpi niezależnie od tego czy przyzwałeś go w Katakumbach czy nie.
Uwaga: Jeśli pokonasz Gravelorda Nito, przed pokonaniem Leeroya, on nie pojawi się już w trakcie tej rozgrywki.
Uwaga: Musisz umieścić Naczynie Władcy na ołtarzu, tak by złota mgła zniknęła, inaczej inwazja nie nastąpi.
Uwaga: NIE zabijaj Leeroya zrzucając go w przepaść. Możesz nie zdobyć jego wyposażenia i człowieczeństwa.

Łupy:
  • 23 165 dusz,
  • Grant (buława przypominająca Brandta)
  • Tarcza Sanctus (Zwycięski projekt japońskiego konkursu "Zaprojektuj tarczę" dla Dark Souls)
  • 3 Człowieczeństwa (Możliwe jest również zdobycie 3 dodatkowych człowieczeństw przy użyciu Mrocznej ręki przed zabiciem go.)

Uwaga: Po pokonaniu Leeroya jego zbroja - Zestaw Paladyna będzie się znajdował w grobowcu Nito.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈