2042.png
"Ciepły kamyk emitujący piękną, migoczącą aurę złożoną z siedmiu, rzadko ośmiu kolorów. Tęczowy kamień nie robi niczego wyjątkowego, ale może służyć do znakowania drogi, można go też zrzucić w przepaść, aby ocenić wysokość, nasłuchując odgłosu upadku. Jeśli po lądowaniu odgłos jest głośny, to upadek z tej wysokości z pewnością przyniesie śmierć."

Zastosowanie
  • Wykorzystywany do przecierania szlaków lub zaznaczenia w już odwiedzonych lokacjach różnych zaułków.
  • Stosowany do badania wysokości upadku. Wystarczy posłuchać dźwięku kamienia upadającego na ziemię. Im głośniejszy tym upadek jest groźniejszy. Krzyk oznacza śmiertelny upadek.
  • Oddając jeden Snuggly'emu otrzymasz demoniczny tytanit.


Lokalizacja
  • Sprzedawany przez Nieumarłą Handlarkę za 10 dusz.
  • Sprzedawany przez Patchesa za 10 dusz.
  • Skarb: w skrzyni w Archiwach książęcych, pod schodami prowadzącymi do wyjścia z tej lokacji (20 szt.).Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈