krolestwo_quelaag.png Niewielka lokacja, do której przechodzisz po wyjściu z bagna Blighttown. Jest to wielki kopiec z wystającymi korzeniami, strzeżony przez Zawszonych barbarzyńców toczących głazy. Z tej lokacji możesz przejść do Demonicznych Ruin, a po pokonaniu Demona Stonogi odblokowuje się winda, która prowadzi na sam koniec Demonicznych Ruin.

Postacie niezależne

  1. Siostra Quelaag - Quelaan, liderka przymierza Sług Chaosu
  2. Eingyi

Przedmioty

  1. Tępiciel Jaj - otrzymywany od Eingyia po zarażeniu się jajogłowiem, kupowany od niego lub wypada z niego (2 szt.), jeśli go zabijesz
  2. Dusza Quelaag - po pokonaniu Wiedźmy Chaosu Quelaag

Przeciwnicy

  1. Noszący jaja (nie są agresywni, póki ich nie sprowokujesz)

Boss

  1. Wiedźma Chaosu Quelaag

powrót do lokacjiJoin the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈